De wet zegt dat je jouw huurwoning niet mag onderverhuren, tenzij de verhuurder hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Onderverhuur houdt in dat jij een woning huurt en deze weer doorverhuurt aan een ander.

Naast wat er in de wet staat, is het ook van belang wat er in de huurovereenkomst staat die je hebt ondertekend. Meestal staat in zo’n huurovereenkomst dat onderverhuur zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet is toegestaan. Doe je dit toch, dan handel je in strijd met je huurovereenkomst. Er is dan sprake van illegale onderverhuur. De verhuurder kan dan de rechter vragen om het huurcontract te ontbinden met als gevolg dat je je woning uit wordt gezet.

Heb je een sociale huurwoning, dan is het simpelweg verboden om die aan een ander door te verhuren. Dat staat in de reglementen van de woningbouwvereniging, en die regels kun je maar beter naleven. Doe je dat niet, dan loop je het risico om uit je woning gezet te worden. Ook kan er een flinke boete opgelegd worden.