De huurder kan een tijdelijk contract tussentijds opzeggen, de verhuurder niet. De minimale opzegtermijn voor de huurder is een maand.  Bij een contract voor onbepaalde tijd kan de huurder na een jaar, met inachtneming van een maand, de huur schriftelijk opzeggen. De verhuur stopt nooit halverwege een maand maar wordt altijd per eerste van de volgende maand beëindigd.