Er is sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd als er geen einddatum in de huurovereenkomst is opgenomen. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de verhuurder worden opgezegd indien er sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond, bijvoorbeeld als de huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen. Denk hierbij aan een flinke huurachterstand of als de verhuurder aan kan tonen dat hij de verhuurde woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik.