Bij het verhuren van jouw woning zal je te maken krijgen met bepaalde belastingen. Deze zullen dan verdeeld moeten worden tussen huurder en verhuurder. Er zijn dan ook vier belastingen die eigenlijk altijd aan het licht worden gebracht: OZB-belasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting.

De verschillende belastingen
Onroerendezaakbelasting
(afgekort OZB-belasting) is een belasting die je betaalt als je onroerende zaken bezit. De waarde van de onroerende zaken wordt ook wel de WOZ-waarde genoemd. Deze bepaald tevens ook de hoogte van de OZB-belasting. De kostenpost betreft een eigenaarslast en mag niet aan huurder worden doorberekend.

Rioolheffing is een heffing die je betaalt voor het afvoeren van het huishoudelijk water, afvoer en opslag van hemelwater, het op peil houden van grondwater en de kosten voor aanleg of beheer van riolering.

Afvalstoffenheffing wordt door de gemeente gebruikt om het ophalen en verwerken van huisvuil te bekostigen. De afvalstoffenheffing wordt meestal in de eerste drie maanden van het jaar door de gemeente verstuurd.

Waterschapsbelasting betaal je voor het zuiveren van afvalwater en voor onderhoud aan bijvoorbeeld beken, sloten en dijken. Deze belasting is tweeledig en bestaat uit: ‘watersysteemheffing ingezetenen’ en ‘zuiveringsheffing woonruimte’. Hierbij is ‘watersysteemheffing ingezetenen’ een vast bedrag per jaar per huishouden en ‘zuiveringsheffing woonruimte’ een vast bedrag per jaar per vervuilingseenheid.

Wie betaalt wat?
Hoewel afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting belastingen zijn voor gebruikers, includeren wij dit toch vrijwel altijd in de huurprijs. Het verhuren van een gemeubileerde woning gericht op expats en internationale studenten doen wij dan ook vrijwel altijd inclusief gas, water, elektra en de bijkomende belastingen. Wij bevelen volledig inclusief verhuur dan ook aan en zorgen hierbij voor een huurprijs waarin deze kosten gedeeltelijk doorberekend zijn. Dit zorgt ook voor service richting de huurders, want het zelf regelen en betalen van deze zaken wordt vaak lastig door de vele wisselingen wat huurders betreft. Wanneer je je richt op huurders die voor een jaar of langer willen huren, is de mogelijkheid er uiteraard wel om dit door huurders te laten betalen.

Wanneer je ervoor kiest om een gestoffeerd appartement te verhuren kun je ervoor kiezen om exclusief gas, water en licht te verhuren. Dit kan je dan natuurlijk ook zonder bijkomende belastingen doen. Hierbij richt je je wel gelijk op een andere, minder rendabele markt namelijk de Nederlandse.