Heb jij een woning met een geliberaliseerd huurcontract (ook wel vrije-sectorhuur genoemd)? Dan kan de verhuurder op twee manieren de huur verhogen. Via een indexeringsclausule in het huurcontract of via een aanbod van een nieuw huurcontract.

Regels huurverhoging bij geliberaliseerde huurcontracten
Bij een geliberaliseerd contract (vrije sector) gelden de volgende regels voor huurverhoging:

  • De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning mag wel.
  • Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
  • De verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
  • De verhuurder kan het huurcontract opzeggen, als jij weigert huurverhoging te betalen. Stem jij niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.
    Check of je een geliberaliseerd huurcontract hebt of niet.

Huurverhoging via een indexeringsclausule in het huurcontract
Staat in het huurcontract een indexeringsclausule? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen.

In het huurcontract staat dan vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Is de indexeringsclausule in jouw huurcontract gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CBS? Dan kun je de huuraanpassingen berekenen met de indexeringsmodule huurprijsaanpassing.

Geen huurverhogingsvoorstel
Bij een indexeringsclausule hoeft de verhuurder geen huurverhoging voor te stellen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, is de huurder immers al aan het begin van de huur akkoord gegaan met de verhoging. De verhuurder hoeft alleen te laten weten met welk bedrag of percentage de huurprijs omhoog gaat. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder jou deze informatie moet geven.

Bezwaar maken tegen huurverhoging
Een huurder kan mondeling of schriftelijk bezwaar maken bij de verhuurder als deze een ander (hoger) percentage gebruikt dan in het huurcontract is vermeld. De verhuurder komt dan namelijk het contract niet na.

Huurverhoging via een nieuw huurcontract
Staat er geen indexeringsclausule in het huurcontract? Dan kan de verhuurder alleen de huur verhogen door jou een nieuw huurcontract aan te bieden met (onder andere) een hogere huurprijs. Hierbij geldt er geen maximum aan de verhoging.

Niet akkoord met nieuw huurcontract
Stem jij als huurder niet in met dit aanbod voor een nieuw huurcontract voor dezelfde woning? Dan kan de verhuurder het huurcontract om die reden opzeggen. Als jij vervolgens niet schriftelijk instemt met de huuropzegging, kan alleen de rechter het huurcontract beëindigen.

De rechter zal dan beoordelen of het aanbod voor een nieuw huurcontract redelijk is. Vindt de rechter het een redelijk aanbod? Dan zal hij het huurcontract beëindigen en dient de huurder de woning verlaten. Vindt de rechter het aanbod niet redelijk? Dan blijft het oude huurcontract (dus zonder de huurverhoging) in stand en mag de huurder in de woning blijven wonen.