Wat valt er nou precies onder onderhoud tijdens de verhuur en wie moet het betalen? Dit zal een vraag zijn die ongetwijfeld bij iedere huurder en verhuurder speelt.  Wij verdelen onderhoud in klein en groot onderhoud. Klein onderhoud is voor rekening van de huurder. Groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder.

Klein onderhoud
Onder klein onderhoud vallen zaken die vervangen moeten worden door eigen gebruik van de huurder. De handelingen hierbij zijn makkelijk uitvoerbaar voor de huurders. Dit zullen dingen zijn als het verwisselen van lampjes, het kopen van nieuwe batterijen voor bijv. een afstandsbediening, het regelmatig schoonmaken van het rooster van de droger etc. Het kleine onderhoud zal dan ook relatief weinig kosten met zich meebrengen. Vaak wordt er in de huurovereenkomst een bedrag gezet tot welk bedrag de kosten voor de huurder zijn.

Groot onderhoud
Onder groot onderhoud vallen dingen zoals: het laten maken van apparaten die niet werken, een lekkage, verstopping van de douche etc. Dit zijn dan ook dingen die relatief hogere kosten met zich meebrengen. Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan samen met woning verhuurd door de verhuurder. De reparatie van een apparaat uit de keuken is dan ook voor rekening van de verhuurder (tenzij huurder het gesloopt heeft).

Kortom, de huurder zorgt voor reparaties van schade die hij zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

De verhuurder heeft ten alle tijden toegang tot de woning zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren. Wel dient de verhuurder bij de huurder aan te kondigen wanneer de afspraak gepland staat.

Wat zegt de wet over tuin- of erfonderhoud?

Artikel 8.1
Indien tot het gehuurde een tuin of een erf behoort, is huurder verplicht de tuin aan te leggen, te gebruiken, te onderhouden en te handhaven als siertuin en het erf en de tuin niet te bezigen voor de opslag van zaken, van welke aard dan ook, of voor het stallen van een of meer auto’s, caravans, boten e.d. De bomen en struiken die bij aanvang van de huur aanwezig zijn, dienen door huurder te worden onderhouden en tijdig te worden gesnoeid. Als bomen of struiken in de tuin overlast veroorzaken moeten deze op kosten van huurder worden verwijderd. Indien een kapvergunning nodig is, dient huurder deze met medeweten van verhuurder voor zijn rekening aan te vragen. Schade veroorzaakt door bomen, struiken of andere beplanting is voor rekening van huurder.

Artikel 8.2
Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder erfafscheidingen, schuren, getimmerten en andere opstallen te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.