Welk belastingtarieven voor jou gelden, hangt er vanaf of jij jouw eigen woning verhuurt of dat jij een investeringspand verhuurt. Voor veel verhuurders is het verhuren van een woning nieuw en weten niet hoe om te gaan met de belastingdienst. Het verhuren van een woning aan expats heeft uiteraard fiscale gevolgen voor u als verhuurder.

Eigen woning verhuren:
In jouw aangifte inkomstenbelasting moet je het eigenwoningforfait over de hele eigen woning aangeven. Daarnaast geef je 70% op van de huurinkomsten die je ontvangt. Van deze huurinkomsten mag je de kosten aftrekken die je hebt gemaakt. Het moet dan wel gaan om kosten die rechtstreeks te maken hebben met de verhuur van de woning zoals gebruik van gas, water en elektriciteit door jouw huurder, schoonmaken, wassen en advertenties om jouw eigen woning te huur aan te bieden.

Investeringspand verhuren
Een tweede woning is een woning waarvan jij de eigenaar bent, maar waarin je niet woont. Bijvoorbeeld een vakantiehuis of investeringspand.

Jouw 2e woning wordt belasting in box 3. Jij betaalt belasting over jouw vermogen volgens de regels die daarvoor gelden. Als jij jouw 2e woning verhuurt, hoef je de inkomsten uit de verhuur niet op te geven bij de belastingdienst. Voorwaarde is wel dat jij als verhuurder geen actieve arbeid mag verrichten. Daarom is het als verhuurder interessanter om met een verhuurmakelaar te werken zodat je in box 3 valt qua belasting. Indien je de woning verhuurt, heb je geen recht op renteaftrek.

Ons advies is dan ook om met een fiscalist of accountant te gaan praten die ervaring heeft met het verhuren van woningen. Op de website van de Belastingdienst is eveneens veel informatie te vinden.